Trainingen

Bio-exact biedt betaalbare hulp bij zelfstudie:

 • Toegankelijke uitleg door vakdocenten
 • Oefening en tips voor het examen
 • Studieritme en structuur
 • Maximaal één middag of avond per week les

De eerste cursussen starten eind november. De cursussen bestaan uit 8 tot 10 dagdelen (in de avond). Data en kosten beschikbaar op aanvraag.

Bio-exact biedt de volgende trainingen:

Staatsexamens en voortentamens:

 • Biologie
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Natuur&Techniek (ingangstoets Pabo)

Zorgopleidingen:

 • Anatomie en fysiologie
 • Pathologie
 • Medisch rekenen
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Scriptiehulp

Rekenen

 • Rekenen 2F
 • Rekenen 3F
 • Voorbereiding WisCad
 • Medisch rekenen

Meer informatie en aanmelden: