Publicaties

Op deze pagina staat een aantal voorbeelden van artikelen van mijn hand. Behalve dergelijke artikelen en lesmateriaal schrijf ik ook regelmatig webteksten voor bedrijven, bijvoorbeeld de teksten voor Organic Sense en een pagina over het DNI-concept van De Winter Organisatieadvies. Onderaan staat een lijstje van projecten waarbij ik als eindredacteur heb gewerkt of nog werk.

Voor de overzichtelijkheid zijn de publicaties ingedeeld in categorieën:
Wetenschap voor leken
Persberichten
Vakbladen
Onderwijs
Lopende projecten
Eindredactie


wetenschap voor leken


Persberichten


Lesmateriaal

    • Anatomie, Fysiologie en Pathologie voor HBO, NCOI, 2011-2012.
    • Anatomie en Fysiologie voor fysiotherapeuten (HBO), NCOI, 2012.
    • Natuur en Techniek voor Pabo, LOI, 2013.
    • ICT-materiaal bij boeken uit de Explora-serie (biologie, verzorging, nask en techniek) voor onderbouw, Noordhoff Uitgevers 2008 – 2010.
    • ICT-materiaal bij Nectar (biologie) VMBO bovenbouw 3e editie, Noordhoff Uitgevers, 2010/2011 (ook eindredactie).
    • ICT-materiaal bij Nectar (biologie) havo/vwo 5 en vwo 6, Noordhoff Uitgevers, (ook eindredactie) .
    • Lesbrief over relativiteitstheorie voor Atheneum plus, Zernike College, 2011.
    • Nectar (biologie) voor klas 2 VMBO, 2011.
    • ICT-materiaal bij Nectar (biologie) havo/vwo 4, Noordhoff Uitgevers, 2013 (ook eindredactie) .
    • BioNask voor klas 1 en 2, VMBO, Havo en VWO, Noordhoff Uitgevers, 2011.


Lopende projecten

   • ICT-materiaal bij Nectar (biologie) vmbo bb 4e editie, Noordhoff Uitgevers (ook eindredactie) .
   • Boek over Nationaal Park Lauwersmeer i.s.m. Nationaal Park (IVN) en Uitgeverij Profiel.


Eindredactie
Bij eindredactie vind ik het belangrijk dat de tekst van de auteur zoveel mogelijk gehandhaaft blijft. Uitgangspunt voor eventuele wijzigingen is dat de tekst daardoor beter aansluit bij de stijl van het blad of boek, of dat de tekst taaltechnisch niet klopt. Leesbaarheid staat daarbij voorop. Bij veel eindredactiewerk hoort ook het aansturen van auteurs, het communiceren met de vormgever en het controleren van proefdrukken. Een welkome afleiding op het schrijven.

 • Natuur Educatie Gids, een jaarlijkse informatieve uitgave voor de NME’ers en leerkrachten in het primair onderwijs, onderwijsbegeleidingsdiensten en afdelingen educatie van de Nederlandse gemeenten, Insite Media BV, editie 2015 (en editie 2016 in ontwikkeling).
 • ICC gids, voor ICC-ers en leerkrachten in het primair onderwijs, onderwijsbegeleidingsdiensten en afdelingen educatie van de Nederlandse gemeenten, Insite Media BV, editie 2015 (en editie 2016 in ontwikkeling).
 • De schoolreisgids, een uitgave voor alle leerkrachten in het basisonderwijs, onderwijsbegeleidingsdiensten en afdelingen educatie van de Nederlandse gemeenten, Insite Media BV, editie 2015 (en editie 2016 in ontwikkeling).
 • Tien jaar POCT team, de labtest binnen handbereik. Een uitgave van het POCT team van het Medisch Centrum Leeuwarden in het kader van het tien-jarig bestaan van dit team. Uitgegeven in beheer van het POCT team van het MCL Leeuwarden, 2014.
 • De CKV gids, Insite Media BV, editie 2014 (en editie 2015 in ontwikkeling).
 • Gids Herinrichting Kerken 2014, zowel teksten als eindredactie, Helderblauw BV.